FUNDACJA KOBIETA AKTYWNA

NASZA MISJA

Misją Fundacji jest czynny udział w działaniach na rzecz praw i poszanowania godności kobiet.
Pragniemy uświadamiać społeczeństwo o wciąż istniejących różnicach w traktowaniu kobiet i mężczyzn.
Nie godzimy się na dyskryminację i przemoc stosowaną wobec kobiet.
Wierzymy, że nasze działania i wpieranie podobnych inicjatyw przyczynią się do zwiększenia świadomości społecznej oraz poprawy sytuacji kobiet.

NASZE CELE

1. Przestrzeganie i poszanowanie prawa w stosunku do kobiet w życiu rodzinnym, społecznym, politycznym oraz gospodarczym.
2. Promowanie edukacji w zakresie równego statusu kobiet i mężczyzn.
3. Przeciwdziałanie wszelkim formom przemocy i dyskryminacji kobiet w życiu codziennym.
4. Pomoc społeczna kobietom i ich dzieciom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.
5. Pozostałe formy działalności na rzecz kobiet, w tym prowadzenie ośrodka wspierającego kobiety i ich dzieci doświadczone przemocą.
6. Promocja i organizacja wolontariatu.

Fundacja istnieje od 15 kwietnia 2019 roku. Została ustanowiona przez Monikę Gotlibowską oraz Joannę Beatę Alaborską.

ZARZĄD FUNDACJI

Monika Gotlibowska

PREZESKA Zarządu

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UMK w Toruniu, feministka, działaczka społeczna. W latach 2015 – 2018 jako wiceprzewodnicząca działała w Radzie Społecznej ds. rozwoju społeczno-gospodarczego Zespołu Staromiejskiego. Od 2018 roku członkini zarządu Izby Przemysłowo-Handlowej w Toruniu. Fundatorka i Prezeska Fundacji #aktywna, której bliskie są sprawy kobiet.
Na co dzień zajmuje się branżą gastronomiczną. Z pasją współprowadzi dwie restauracje Kuranty i Oberża oraz rozwija i promuje markę gotujemy.pl. Za swoją działalność biznesową została doceniona i nagrodzona przez tygodnik Toronto tytułem Kobiety Torunia 2016 w kategorii Biznes. W 2017 roku nominowana do tytułu Menadżer Roku. W Roku 2018 nominowana przez Gazetę Pomorską do plebiscytu Osobowość Roku. Współtwórczyni Regionalnego Kongresu Kobiet w Toruniu.

Joanna Beata Alaborska

wiceprezeska zarządu

Właścicielka i twórczyni sukcesu Pracowni Aranżacji Wnętrz
O-Kreślarnia, od lat pasjonująca się zagadnieniami sztuki użytkowej,
wykorzystująca tę wiedzę w pracy architektki wnętrz. Projektując
przestrzeń, koncentruje się na właściwym doborze proporcji pomiędzy sztuką i funkcjonalnością, łączy artystyczną kreację z codziennym życiem. Jest zapaloną miłośniczką sztuki teatralnej
i entuzjastką współdziałania kobiet. Matka dwójki nastolatków.
Współtwórczyni Regionalnego Kongresu Kobiet w Toruniu
organizowanego przez Fundację #aktywna.

Irmina Ewa Marcinkiewicz

członkini zarządu

Absolwentka filologii polskiej i psychologii. Właścicielka i dyrektorka marketingu w MSU Publishing. Od 17 lat jest związana z branżą marketingu. Wiedzę do dziś wykorzystuje we współpracy z międzynarodowymi markami. Polska, Europa, kraje arabskie, Afryka – z dumą patrzy na zrealizowane przez firmę globalne kampanie reklamowe. Dziś sama wykłada na UMK i z radością dzieli się swoim doświadczeniem ze studentami, dostrzegając w nich pasję. Zdobyła tytuły Kobieta Biznesu 2016 w plebiscycie
czytelników Polska Press i Menedżer Roku 2017 kapituły Gazety Pomorskiej.
Współtwórczyni Regionalnego Kongresu Kobiet w Toruniu

RADA FUNDACJI

Anna Teresa Grabek

Feministka, kobieta nad#aktywna, właścicielka agencji reklamowej
Visual Media Group oraz firmy budowlanej Glass Design. Z pasją
organizuje, zarządza i tworzy projekty z zakresu szeroko pojętego designu – od opakowań kosmetyków, po nowoczesne konstrukcje szklane. Entuzjastka aktywizacji kobiet ze wszystkich środowisk. Praca zawodowa daje jej ogromną satysfakcję i napęd, dzięki czemu płynnie łączy role zawodowe z rolą matki dwóch synów. Od lat zaangażowana w pomoc bezdomnym zwierzakom.
Współtwórczyni Regionalnego Kongresu Kobiet w Toruniu.

Kinga Anna Szulc

Magister nauk ekonomicznych, absolwentka Wydziału Nauk
Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
w Toruniu na kierunku zarządzanie i marketing. Ukończyła
dwie specjalizacje – zarządzanie finansami przedsiębiorstw oraz
zarządzanie przedsiębiorstwem przemysłowym. Obecnie jest
prezesem i dyrektorem finansowym w spółce Nucair Technologies.
Współtwórczyni Regionalnego Kongresu Kobiet w Toruniu
organizowanego przez Fundację #aktywna.

Magdalena Maria Mateja

Jest mocno związana z regionem. Tutaj się urodziła, wychowała i wykształciła. Tutaj założyła rodzinę, mieszka, pracuje i #aktywnie działa. Prowadzi zajęcia z dziennikarstwa i komunikacji społecznej na UMK w Toruniu. Interesuje się różnymi aspektami komunikacji, a wiedzę tę wykorzystuje, tworząc publikacje naukowe, wykłady i seminaria. Od lat współpracuje z Toruńskim Festiwalem Nauki i Sztuki, komentuje wydarzenia polityczne w mediach. Spełnia się w różnych kobiecych rolach: jako córka, siostra, żona, matka, przyjaciółka, aktywistka, naukowczyni, promotorka czy szefowa. Współtwórczyni regionalnego Kongresu Kobiet w Toruniu.